September 1, 2017

STATEMENT

Regarding the abuse of power by the bailiff, obstructing professional activities of “A1+” correspondent Robert Ananyan and cameraman Bagrat Saroyan

Հայտարարություն դատական կարգադրիչի կողմից լիազորությունները չարաշահելու և «Ա1+»-ի թղթակից Ռոբերտ Անանյանի և օպերատոր Բագրատ Սարոյանի օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու կապակցությամբ

Заявление в связи с превышением полномочий со стороны судебного пристава, воспрепятствовавшего профессиональной деятельности корреспондента “А1+” Роберта Ананяна и оператора Баграта Сарояна