2013-2015. Եվրոպական հարևանության քաղաքականության Արևելքի լրատվամիջոցների ազատության դիտարկում

«Եվրոպական հարևանության քաղաքականության Արևելքի լրատվամիջոցների ազատության դիտարկում»: Իրականացնող` Երևանի մամուլի ակումբ` Ինտերնյուս-Ուկրաինայի հետ համատեղ՝ Եվրոպական միության աջակցությամբ:

ԶԼՄ-ների ազատությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում 2014թ.

ԶԼՄ-ների ազատությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում 2013թ.