ԵՄԱ ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

2016թ. ապրիլի 22-ին տեղի ունեցած հերթական Ընդհանուր ժողովում ԵՄԱ Վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմում ընտրվել են.

Լևոն ԴԱՅԱՆ (նախագահ), ազատ լրագրող

Նաիրա ԲԱԴԱԼՅԱՆ, «TV մոլ» շաբաթաթերթի պատասխանատու քարտուղար

Աստղիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Պատանի լրագրողի դպրոցի տնօրեն