Ինչի՞ն է ծառայում խոսքը

Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի մամուլի ուսումնասիրությունը կատարվել է 2005թ. հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին:

What Can a Word Do?

Чему служит слово?