Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները և «թուրքական գործոնի» ազդեցությունը դրանց վրա

Հետազոտությունը 2010թ. մայիսի 17-ից հունիսի 30-ը իրականացրել են Երևանի մամուլի ակումբը և Ադրբեջանի լրագրողների «Յենի Նեսիլ» միությունը:

Armenian-Azerbaijani Relations and the Impact of “Turkish Factor” upon Them

Азербайджано-армянские отношения и влияние на них “турецкого фактора”