Publications

Разнообразие и плюрализм СМИ Армении

Сборник материалов по итогам мероприятий, организованных в рамках совместного проекта Ереванского пресс-клуба и Немецкого Фонда международного правового сотрудничества (IRZ) “@Медиа-сообщество․ Армения 2019”, поддержанного Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия. Ереван, 2019; на армянском и немецком. Զանգվածային լրատվամիջոցների բազմազանությունը և բազմակարծությունը Հայաստանում Medienvielfalt und Meinungspluralismus in Armenien

Шаг

Сборник статей и докладов студентов факультета журналистики Ереванского Государственного университета

Page 1 of 2 1 2