8 января 2019

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с признанием несостоявшимся конкурса по лицензированию частного мультиплекс-оператора

Հայտարարություն մասնավոր մուլիտպլեքսոր օպերատորի լիցենզավորման մրցույթը չկայացած համարելու կապակցությամբ