Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի 2024թ. փորձագիտական եզրակացությունները