Կառուցվածք

ԵՄԱ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

1995թ. հուլիսի 18-ին Հայաստանի մի շարք լրագրողներ, ԶԼՄ-ների և մասնագիտական միավորումների ներկայացուցիչներ հիմնեցին Երևանի մամուլի ակումբը: Ակումբի գերադաս մարմինն Ընդհանուր ժողովն է, իսկ ղեկավար մարմիններն են՝ ԵՄԱ Վարչությունը և Խորհուրդը