ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Հեռարձակման մասին ՀՀ օրենքի և Ռադիոյի և հեռուստատեսության թվային հեռարձակման համակարգի Հայաստանի անցման իրավական հայեցակարգի վերլուծություն», ԵԱՀԿ, 15 հոկտեմբերի, 2010թ. (հայերեն, անգլերեն)

«Դիտողություններ` Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին ՀՀ օրենքում նախատեսվող փոփոխությունների վերաբերյալ», ԵԱՀԿ, մայիս, 2010թ. (հայերեն,անգլերեն)

«ՀՀ հեռարձակման մասին օրենքում նախատեսվող փոփոխությունների և Ռադիոհեռուստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգի վերլուծության վերաբերյալ` ԶԼՄ-ների ազատության հարցերով ԵԱՀԿ ներկայացուցչի գրասենյակի կողմից արված դիտողությունների լրացում», ԵԱՀԿ, 10 հունիսի, 2010թ. (հայերեն, անգլերեն)

«Ռադիոհեռուստատեսային հեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգի վերլուծություն», ԵԱՀԿ, մարտ, 2010թ. (հայերեն, անգլերեն)

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին ՀՀ օրենքում նախատեսվող փոփոխությունների վերլուծություն», Եվրոպայի խորհուրդ, 10 հուլիսի, 2010թ. (անգլերեն)

«Զրպարտության մասին ՀՀ օրենսդրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների մասին օրենքների նախագծերի վերլուծություն», ԵԱՀԿ, ապրիլ, 2010թ. (հայերեն, անգլերեն)