2020-2022. Որակյալ լրատվամիջոցների համար հնարավորությունների ստեղծում

Որակյալ լրատվամիջոցների համար հնարավորությունների ստեղծում: Իրականացնող՝ Երևանի մամուլի ակումբ` Նիդեռլանդների ԱԳՆ աջակցությամբ: