2021-2022. Որակյալ լրատվամրիջոցների կարողությունների զարգացում

Որակյալ լրատվամրիջոցների կարողությունների զարգացում: Իրականացնող՝ Երևանի մամուլի ակումբ՝ Միացյալ Թագավորության արտաքին գործերի համագործակցության և զարգացման նախարարության աջակցությամբ: