2023. Լրագրողնեը հակամարտություններում

Լրագրողնեը հակամարտություններում — ծրագիրն իրականացրել են Երևանի մամուլի ակումբը և գերմանական Deutsche Gesellschaft e.V.-ը՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ։