Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն

Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության նախաձեռնություններին նվիրված զեկույցների, ուսումնասիրությունների, առաջարկների ժողովածու, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հետ համատեղ՝ ԵՄԱ «Պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցները` քաղաքացիական հասարակության անհրաժեշտ բաղադրիչ» նախագծի շրջանակներում, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի աջակցությամբ, 2000թ., Երևան, հայերեն: