Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում

ԶԼՄ-ների ոլորտին առնչվող՝ Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդունված փաստաթղթերի հրատարակություն, ԵՄԱ «Լրատվամիջոցները անցումային շրջանում» նախագծի շրջանակներում, Եվրոպական ժողովրդավարական նախաձեռնության աջակցությամբ, 2000թ. Երևան, հայերեն: