ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորում. Առաջին քայլերը Հայաստանում

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2007թ. գործունեության մասին նյութեր՝ Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցությամբ, 2007թ., Երևան, հայերեն: