Ինքնակարգավորում: Միջազգային փորձը և հեռանկարները Հայաստանում

Ինքնակարգավորում: Միջազգային փորձը և հեռանկարները Հայաստանում. ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման մասին հոդվածների, մեկնաբանությունների, հետազոտությունների ժողովածու, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի, Բաց հասարակության ինստիտուտի և Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամի աջակցությամբ, 2004թ., Երևան,  հայերեն: