Հայ-թուրքական թիմային լրագրողական նախագիծ

Հայ և թուրք լրագրողների՝ Հայաստան և Թուրքիա փոխադարձ այցելությունների ընթացքում պատրաստած հոդվածների ժողովածու՝  Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամի աջակցությամբ, 2009թ., Երևան, հայերեն և անգլերեն: