Հանրային և մասնավոր հեռարձակման օրենսդրական կարգավորումը

2001թ. հոկտեմբերի 6-7-ն անցկացված միջազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Բաց հասարակության հիմնադրամների «Արևելք-Արևելք. համագործակցություն սահմաններից այն կողմ» ծրագրի և Բաց հասարակության ինստիտուտի Լրատվամիջոցների ցանցային ծրագրի աջակցությամբ, 2002թ., Երևան, անգլերեն և ռուսերեն:

Legal Regulation of Public and Private Broadcasting