Հեռուստատեսություն և ռադիո. լրագրություն և ստեղծագործական մենեջմենթ

Ուսումնական ձեռնարկ Ինտերնյուս Նեթուորք ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպության հետ համատեղ, ԵՄԱ «Պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցները` քաղաքացիական հասարակության անհրաժեշտ բաղադրիչ» նախագծի շրջանակներում, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի աջակցությամբ, 2000թ., Երևան, հայերեն: