Քաղաքական պայքարը և լրագրողի մասնագիտական բարոյականությունը

Մասնագիտական վարքի նորմերի և կանոնների ժողովածու՝ ԵՄԱ «Լրատվամիջոցներն անցումային շրջանում» նախագծի շրջանակներում, Եվրոպական ժողովրդավարական նախաձեռնության աջակցությամբ, 2000թ., Երևան, հայերեն: