ԵՄԱ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2023 հաշվետվություն

2022 հաշվետվություն

2021 հաշվետվություն

2020 հաշվետվություն

2019 հաշվետվություն

2018 հաշվետվություն

2017 հաշվետվություն

2016 հաշվետվություն

2015 հաշվետվություն

2014  հաշվետվություն

2013 հաշվետվություն

2012 հաշվետվություն

2011 հաշվետվություն

2010 հաշվետվություն

2009 հաշվետվություն

2008 հաշվետվություն

2007 հաշվետվություն

2006 հաշվետվություն

2005 հաշվետվություն

2004 հաշվետվություն

2003 հաշվետվություն

2002 հաշվետվություն

2001 հաշվետվություն

2000 հաշվետվություն

1999 հաշվետվություն

1998 հաշվետվություն

1997 հաշվետվություն

1995-96 հաշվետվություն