Հայաստանի ԶԼՄ-ներում ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի 2005թ. նոյեմբերի 27-ի հանրաքվեի լուսաբանման դիտարկում