Հայաստանում ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման համակարգի ձևավորման հեռանկարները

Հայաստանում ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման համակարգի ձևավորման հեռանկարները. 2004թ. նոյեմբերի երկրորդ կեսին կատարված՝ Հայաստանի ԶԼՄ-ների ղեկավարների, լրագրողների, լրագրողական միությունների (ընդամենը՝ 109 մարդ) սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները: