Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները Հայաստանի և Ադրբեջանի լրատվամիջոցներում

Հետազոտությունը 2008-2009թթ. եռամսյա ժամկետում իրականացրել են Երևանի մամուլի ակումբը և Ադրբեջանի լրագրողների «Յենի Նեսիլ» միությունը՝ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի «Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների անկողմնակալ լուսաբանում լրատվամիջոցներում» նախագծի շրջանակներում:

Armenian-Azerbaijani Relations in Media of Armenia and Azerbaijan

Армяно-азербайджанские взаимоотношения в медиа Армении и Азербайджана