Նոր տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները Հայաստանի լրատվամիջոցներում

Նոր տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաները Հայաստանի լրատվամիջոցներում. ԵՊՀ ասպիրանտ Արամ Մկրտչյանի բրոշյուրը՝ ԶԼՄ-ների 45 ղեկավարների շրջանում 2004թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին կատարված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներով: