2014-2017. Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը»: Իրականացնող` Երևանի մամուլի ակումբ` Համայնքների ֆինանսիստների միավորման հետ համատեղ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ (USAID):