2014-2019. Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը»: Իրականացնող` Երևանի մամուլի ակումբ` Համայնքների ֆինանսիստների միավորման հետ համատեղ՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ (USAID):