Լրատվական դաշտը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության միջազգային փորձաքննություն

ԵԱՀԿ փորձագիտական վերլուծությունը, 15 հոկտեմբերի, 2010թ.: «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխությունների նախագծի (որոնք ընդունվել են 2010թ. հունիսի 10-ին) և թվային հեռարձակման համակարգի անցման իրավական հիմքերի վերլուծություն

Եվրոպայի խորհրդի փորձագիտական վերլուծությունը, հուլիս, 2010թ.: «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ մեկնաբանություն (CoE Expert Analysis, July 2010):

ԵԱՀԿ փորձագիտական վերլուծությունը, 10 հունիսի, 2010թ.: Լրացումներ՝ ՀՀ հեռարձակման մասին օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ մեկնաբանությանը և հեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգի վերլուծությանը (որոնք արվել են 2010թ. մայիսին և մարտին)

ԵԱՀԿ փորձագիտական վերլուծությունը, մայիս, 2010թ.: Մեկնաբանություն` Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին ՀՀ օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ

ԵԱՀԿ փորձագիտական վերլուծությունը, մարտ, 2010թ.: Հեռարձակման թվային համակարգին անցման հայեցակարգի վերլուծություն

ԵԱՀԿ փորձագիտական վերլուծությունը, ապրիլ, 2010թ.: Զրպարտությունը և վիրավորանքը ապաքրեականացնել նախատեսող օրինագծերի փաթեթի վերլուծություն