ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՒՄԲ

Լրատվամիջոցների շահերի պաշտպանության խումբը (գործում է 2010 թվականի նոյեմբերի29-ից) յուրահատուկ պլատֆորմ է, որը կոչված է քննարկելու և դիտարկելու լրատվության ոլորտի հրատապխնդիրները, դրանք ներկայացնելու պետական մարմինների ներկայացուցիչների ուշադրությանը, ինչպես նաևանհրաժեշտության դեպքում հանդես գալու առաջարկներով։

Խումբը բաղկացած է 20 անդամից, որոնք ներկայացնում են Հայաստանի լրագրողականկազմակերպություններ, ավանդական և նոր լրատվամիջոցներ, հասարական կազմակերպություններ, ինչպեսնաև պետական կառույցներ։

Լրատվամիջոցների շահերի պաշտպանության խումբը գործում է «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» նախագծի շրջակներում, որը համատեղ իրականացնում են Ինտերնյուս Նեթուորքը (ԱՄՆ), Եվրասիահամագործակցություն հիմնադրամը, Երևանի մամուլի ակումբը և Մամուլի աջակցության «Ինտերնյուս» ՀԿ-ն `ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ (USAID)։