1998-2000. ԵՄԱ կազմակերպչական ամրապնդում և Տարածաշրջանային կապերի ամրապնդում

«ԵՄԱ կազմակերպչական ամրապնդում» և «Տարածաշրջանային կապերի ամրապնդում»: Իրականացնող` Երևանի մամուլի ակումբ` Ուինսթոնի Խաղաղության հիմնադրամի աջակցությամբ: