2002. Հայաստանի և Թուրքիայի լրագրողների փոխադարձ այցեր

«Հայաստանի և Թուրքիայի լրագրողների փոխադարձ այցեր»: Իրականացնողներ` Երևանի մամուլի ակումբ և Թուրքիայի դիվանագիտական լրագրողների ասոցիացիա`Ամերիկյան համալսարանի Գլոբալ խաղաղության կենտրոնի աջակցությամբ (Վաշինգտոն):