2005-2006. Հանրային շահերի պաշտպանության ներուժի զարգացում Հայաստանի լրագրողական միությունների ցանցային համագործակցության միջոցով

«Հանրային շահերի պաշտպանության ներուժի զարգացում Հայաստանի լրագրողական միությունների ցանցային համագործակցության միջոցով»: Իրականացնող` Երևանի մամուլի ակումբ` Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցությամբ: