2005. «Մամուլի ակումբ» հեռուստահաղորդում

«Մամուլի ակումբ» հեռուստահաղորդում: Իրականացնող` Երևանի մամուլի ակումբ` Բաց հասարակության ինստիտուտի Լրատվամիջոցների ցանցային ծրագրի աջակցությամբ: