2010-2011. Առցանց լրատվամիջոցներում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների լուսաբանման կողմնակալության գնահատում

«Առցանց լրատվամիջոցներում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների լուսաբանման կողմնակալության գնահատում»: Իրականացնողներ` Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ և Երևանի մամուլի ակումբ: