2010-2014. Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ

«Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ»: Իրականացնողներ` Ինտերնյուս Նեթուորք (ԱՄՆ), Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, Երևանի մամուլի ակումբ և Լրատվամիջոցների աջակցության «Ինտերնյուս» ՀԿ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ (USAID):

Հայաստանի մեդիա ինդուստրիայի ներկա վիճակը

Հայաստանի ԶԼՄ-ների թեմատիկ ուղղվածության դիտարկում