2012. Քաղաքացիական հասարակության համաժողովի առաջին աշխատանքային խմբի առաջնայնությունների խթանումը հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունում

«Քաղաքացիական հասարակության համաժողովի առաջին աշխատանքային խմբի առաջնայնությունների խթանումը հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունում»: Իրականացնող` Երևանի մամուլի ակումբ` Ֆրիդրիխ Էբերտի հիմնադրամի աջակցությամբ: