Մամուլը և ժողովրդավարությունը

Եվրոպական առաջատար փորձագետների հոդվածների ժողովածու՝ ԵՄԱ «Պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցները` քաղաքացիական հասարակության անհրաժեշտ բաղադրիչ» նախագծի շրջանակներում, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի աջակցությամբ, 2001թ., Երևան, հայերեն թարգմանություն: