Լրագրային գործ

Տպագիր ԶԼՄ-ների գործունեության տեսական և գործնական հիմունքների ձեռնարկ, հեղինակ՝ Վերներ Մեյեր, Գերմանիա, ԵՄԱ «Պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցները` քաղաքացիական հասարակության անհրաժեշտ բաղադրիչ» նախագծի շրջանակներում, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի աջակցությամբ, 2001թ., Երևան, հայերեն թարգմանություն:

Լրագրային գործ հատոր I

Լրագրային գործ հատոր II