Տեղեկացնելու իրավունք: Զանգվածային լրատվության միջոցների դերը տնտեսական զարգացման գործում

Տեղեկացնելու իրավունք: Զանգվածային լրատվության միջոցների դերը տնտեսական զարգացման գործում. տարբեր երկրների տնտեսագետների և լրագրողների հոդվածների ժողովածու, Համաշխարհային բանկի և Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցությամբ, 2003թ., Երևան, հայերեն թարգմանություն: