Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում

Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում. ԶԼՄ-ների ոլորտին առնչվող՝ Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդունված փաստաթղթերի երկրորդ լրացված հրատարակություն, Եվրոպայի խորհրդի և Բաց հասարակության ինստիտուտի աջակցությամբ, 2003թ., Երևան, հայերեն: