Քայլ

Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների հոդվածների և զեկուցումների ժողովածու՝ ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի հետ համատեղ՝ ԵՄԱ «Հայաստանում պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցների կայացումըև դրանց ինտեգրումը միջազգային տեղեկատվական միջավայրում» նախագծի շրջանակներում, Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի Հայաստանյան մասնաճյուղի աջակցությամբ, 2001թ., Երևան, հայերեն: