ԶԼՄ-ների կողմից Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների լուսաբանում

2003թ. Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի արդյունքները՝ 2002թ. կատարված համանման հետազոտության արդյունքների համադրությամբ:

Media Coverage of Azerbaijan-Armenia-Turkey Relations

Освещение СМИ взаимоотношений Азербайджан-Армения-Турция