ԶԼՄ-ների կողմից տարածաշրջանային հարաբերությունների լուսաբանում. Ադրբեջան-Հայաստան-Թուրքիա

2004թ. Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի ԶԼՄ-ների մոնիտորինգի արդյունքները՝ 2002-2003թթ. կատարված համանման հետազոտության արդյունքների համադրությամբ:

Освещение СМИ региональных взаимоотношений