Հայաստանի լրատվամիջոցների կողմից «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության» և «Հազարամյակի մարտահրավերներ» հիմնադրամի ծրագրերի լուսաբանման դիտարկում

Հետազոտությունը 2006 հոկտեմբերի 1-31-ը իրականացրել է Երևանի մամուլի ակումբը:

Мониторинг освещения СМИ Армении программ “Европейская политика соседства” и Фонда “Вызовы тысячелетия”