Հայաստան. Արևելյան գործընկերության հեռանկարները 2022-ից հետո

Հայաստան. Արևելյան գործընկերության հեռանկարները 2022-ից հետո. զեկույցը պատրաստվել է Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ:

Armenia: Eastern Partnership prospects of post — 2022