ԶԼՄ-ների ազատությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում 2014թ.

«ԶԼՄ-ների ազատությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում 2014թ.» հետազոտությունը կատարվել է 2014թ. «Արևելյան գործընկերության երկրներում ԶԼՄ-ների ազատության մոնիտորինգ» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացրել է Երևանի մամուլի ակումբը՝ Ինտերնյուս-Ուկրաինայի և Արևելյան գործընկերության վեց երկրների այլ ՀԿ-ների հետ համատեղ, Եվրոպական միության աջակցությամբ: Գրքում ներկայացված են միասնական մեթոդաբանությամբ իրականացված, 2014թ. վեց երկրներից յուրաքանչյուրում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում ԶԼՄ-ների և խոսքի ազատության մասին վերլուծություններ:

Eastern Partnership Media Freedom Landscape 2014

Свобода медиа в странах Восточного партнерства-2014