Լրագրողի գրադարան

Գործող լրագրողների, ուսանողների և մեդիա փորձագետների համար մասնագիտական հատուկ հրատարակությունների շարք: ԵՄԱ գործունեության այս ուղղության նպատակն է՝ լրացնել ժամանակակից մասնագիտական հայալեզու գրականության բացը:

Դասախոսությունների ժողովածուները, ուսումնական ձեռնարկները, թարգմանական և այլ գրականություն՝ լույս են տեսնում ԵՄԱ տարբեր նախագծերի շրջանակներում, երբեմն՝ գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ: