Լրագրողի գրադարան

Գործող լրագրողների, ուսանողների և մեդիա փորձագետների համար մասնագիտական հատուկ հրատարակությունների շարք: ԵՄԱ գործունեության այս ուղղության նպատակն է՝ լրացնել ժամանակակից մասնագիտական հայալեզու գրականության բացը:

Դասախոսությունների ժողովածուները, ուսումնական ձեռնարկները, թարգմանական և այլ գրականություն՝ լույս են տեսնում ԵՄԱ տարբեր նախագծերի շրջանակներում, երբեմն՝ գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ:

Զանգվածային լրատվամիջոցների բազմազանությունը և բազմակարծությունը Հայաստանում

«@Մեդիա հանրույթ․ Հայաստան 2019»-ի նյութերի ժողովածու

 

 

ԶԼՄ-ների ազատությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում 2014թ.

Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելառուսի, Մոլդովայի, Վրաստանի և Ուկրաինայի մեդիա դաշտի վիճակի վերլուծական ակնարկ

ԶԼՄ-ների ազատությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում 2013թ.

ԶԼՄ-ների իրավիճակը Հայաստանում, Ադրբեջանում, Բելառուսում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում 2013թ.

Արևելյան գործընկերության երկրների մեդիա դաշտերը

Արևելյան գործընկերության երկրների մեդիա դաշտերը

ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորում

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2008թ. գործունեության մասին նյութեր

ԶԼՄ-ները և ընտրությունները

Ձեռնարկ նախընտրական քարոզարշավներ լուսաբանող լրագրողների համար

ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորում. Առաջին քայլերը Հայաստանում

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2007թ. գործունեության մասին նյութեր

Ուսումնական ծրագրեր. Պրակ 3

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների համար

Ղարաբաղյան հակամարտություն. հասկանալ միմյանց

Հայ և ադրբեջանցի քաղաքագետները և լրագրողները` կարգավորման խնդրի և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին

Բաց դուռ: Ընթերցողների խմբագիրը՝ ընթերցողներին

«Գարդիան» թերթի օմբուցման Յեն Մեյսի «սյունակների» ժողովածուն

Լրագրության հիմունքներ

Ուսումնական ձեռնարկ

Ուսումնական ծրագրեր. Պրակ 2

Ուսումնական ծրագրերի ժողովածու

Ինքնակարգավորում: Միջազգային փորձը և հեռանկարները Հայաստանում

ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման մասին հոդվածների, մեկնաբանությունների, հետազոտությունների ժողովածու

Զրույցներ լրագրության հոգեբանության մասին

Ուսումնական ձեռնարկ լրագրության ֆակուլտետների համար

Տեղեկացնելու իրավունք: Զանգվածային լրատվության միջոցների դերը տնտեսական զարգացման գործում

Տարբեր երկրների տնտեսագետների և լրագրողների հոդվածների ժողովածու

Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում

Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում

Հետաքննական լրագրություն. առաջին քայլեր

Լրագրողական հետաքննության ձեռնարկ

Ուսումնական ծրագրեր. Պրակ 1

Ուսումնական ծրագրերի ժողովածու

Հանրային և մասնավոր հեռարձակման օրենսդրական կարգավորումը

2001թ. հոկտեմբերի 6-7-ն անցկացված միջազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու

Քայլ

Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողների հոդվածների և զեկուցումների ժողովածու

Լրագրային գործ

Տպագիր ԶԼՄ-ների գործունեության տեսական և գործնական հիմունքների ձեռնարկ

Մամուլը և ժողովրդավարությունը

Եվրոպական առաջատար փորձագետների հոդվածների ժողովածու

Լրագրողներն ընդդեմ ահաբեկչության և բռնությունների

2000թ. հոկտեմբերի 25-26-ն անցկացված միջազգային կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու

Քաղաքական պայքարը և լրագրողի մասնագիտական բարոյականությունը

Մասնագիտական վարքի նորմերի և կանոնների ժողովածու

Զանգվածային տեղեկատվության բնագավառը Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում

ԶԼՄ-ների ոլորտին առնչվող՝ Եվրոպայի խորհրդի կողմից ընդունված փաստաթղթերի հրատարակություն

Եվրոպայի ուղին դեպի տեղեկատվական հասարակություն

Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության նախաձեռնություններին նվիրված զեկույցների, ուսումնասիրությունների, առաջարկների ժողովածու

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների մասին եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի կիրառման նախադեպերը

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերի և դրանց մեկնաբանությունների ցուցակը

Տեքստաբանություն

Ուսումնական ձեռնարկ

Լրագրություն. տեսության և պատմության հարցեր

Հայ հեղինակների հոդվածների ժողովածու

Լրատվամիջոցները և ընտրությունները

Հայաստանում և Հարավային Կովկասում քաղաքական քարոզարշավներին նվիրված նյութերի ժողովածու