Self-Regulation

ԶԼՄ-ՆԵՐԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԴԻՏՈՐԴ ՄԱՐՄՆԻՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ՁԵՎ

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ էլեկտրոնային նամակով դիմելու դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև վիճարկվող հրապարակումները (նյութերը) էլեկտրոնային նամակին կից կամ տպագիր ձևաչափով:

Խնդրում ենք համոզվել, որ մինչև դիմում ներկայացնելը, Դուք ծանոթացել եք Հայաստանի լրատվամիջոցների և լրագրողների էթիկական սկզբունքների կանոնագրին:

Խնդրում ենք բողոքը ներկայացնելիս տրամադրել որքան հնարավոր է շատ տեղեկություններ:

  Այսօրվա ամսաթիվը

  Անուն և ազգանուն*

  Ինչպես կապվել Ձեզ հետ. Ձեր նախընտրած հասցեն
  (էլեկտրոնային, փոստային), հեռախոսը*

  Այն լրատվամիջոցի անվանումը, որի դեմ բողոք եք
  ներկայացնում*

  Բողոքարկվող նյութի/նյութերի հրապարակման օրը
  (օր/ամիս/տարեթիվ)*

  Բողոքարկվող նյութ/նյութերի վերնագիրը (եթե առկա է)

  Բողոքարկվող նյութ/նյութերի ինտերնետային հղումը
  (եթե առկա է)*

  Խնդրում ենք շարադրել լրատվամիջոցի դեմ Ձեր
  բողոքի էությունը